Vklop
Izberi temo
Povečaj
Pomanjšaj
Izklop teme
16
jun.
2011
V akciji zbiranja odpadnega šolskega papirja zbrali 600 ton

Učenci 22 osnovnih šol in 6 podružničnih osnovnih šol ter dveh vrtcev v celjski regiji so v šolskem letu 2010/11 zbrali 593.680 kg odpadnega papirja. Na vrhu šol z največ zbranega odpadnega papirja na učenca ostaja OŠ Hudinja, kjer so zbrali 187.660 kg papirja ali 406 kg na učenca. Med podružničnimi osnovnimi šolami ponovno izstopa OŠ Socka, na kateri so učenci zbrali 15.380 kg papirja oziroma kar 549,3 kg na učenca.

Učenci 22 osnovnih šol in 6 podružničnih osnovnih šol ter dveh vrtcev v celjski regiji so v šolskem letu 2010/11 zbrali 593.680 kg odpadnega papirja. Na vrhu šol z največ zbranega odpadnega papirja na učenca ostaja OŠ Hudinja, kjer so zbrali 187.660 kg papirja ali 406 kg na učenca. Med podružničnimi osnovnimi šolami ponovno izstopa OŠ Socka, na kateri so učenci zbrali 15.380 kg papirja oziroma kar 549,3 kg na učenca.

Ob zaključku akcije zbiranja odpadnega papirja je družba za ravnanje z odpadki Simbio iz Celja tako kot vsako leto pripravila prireditev, na kateri se je direktor družbe mag. Marko Zidanšek javno zahvalili učencem in mentorjem za sodelovanje in izročil nagrade najuspešnejšim šolam. Letos je zaključna prireditev potekala na Celjski koči. »Osnovni namen zbiranja odpadnega papirja je aktivno vključevanje otrok in mladih v procese ozaveščanja, da odpadni papir sodi v reciklažo. Sredstva, ki jih bodo šole pridobile z zbranim papirjem, lahko namenijo v šolski sklad za kritje stroškov različnih šolskih dejavnosti (ekskurzije, športni, kulturni dnevi ...) ali za donacijo dobrodelnim organizacijam,« je povedal direktor družbe mag. Marko Zidanšek.

Novosti v zadnjem letu

Dodal je, da je Simbio, ki opravlja gospodarsko javno službo zbiranja in odvoza odpadkov v 12 občinah celjske regije in upravlja z RCERO Celje, v zadnjem letu pripravil več novosti na področju ločenega zbiranja odpadkov. Tako so opremili gospodinjstva z rumenim zabojnikom za zbiranje odpadne embalaže, začeli z zbiranjem kosovnih odpadkov enkrat letno po naročilu ter začeli zbirati nevarne odpadke tudi v spomladanskem času. »V spomladanski akciji zbiranja nevarnih odpadkov smo zbrali kar 32 ton in pol nevarnih odpadkov, kar me je nekoliko presenetilo, saj je od zadnje akcije minilo le pol leta,« je povedal mag. Zidanšek in dodal, da nova zakonodaja zahteva tudi natančno ločevanje bioloških odpadkov od ostalih odpadkov, zaradi česar sta postala zabojnik za biološke odpadke ali kompostnik obvezna. V  ta namen je Simbio poslal vsem gospodinjstvom v individualnih objektih ankete, v katerih so se opredelili, ali bodo kompostirali biološke odpadke ali pa jih bodo odlagali v rjavi zabojnik. »Področje ravnanja z odpadki je področje stalnih sprememb, ki se jim moramo prilagajati tako izvajalci javnih služb kot odjemalci storitev,« je zaključil Zidanšek.

Namen akcije je aktivno vključevanje otrok v procese ozaveščanja

Druga po količini papirja na učenca je bila letos OŠ Ljubečna 187,28 kg na učenca (skupaj je sicer vseh 415 učencev zbralo skoraj 78 ton) in tretja OŠ Štore 127,5 kg na učenca (skupaj je 338 učencev zbralo dobrih 43 ton). Med podružničnimi šolami pa vrstni red ostaja enak že četrto leto zapored. Zelo so se potrudili na zmagovalni POŠ Socka, kjer je 28 učencev zbralo 15.380 kg oz. več kot pol tone na učenca (549,3 kg!). Drugo mesto je zasedla POŠ Kompole s 124,5 kg na učenca in tretje mesto s 94 kg na učenca POŠ Šmartno v Rožni dolini.  Vrstni red ostalih sodelujoči šol je objavljen v tabelah. 

Ostale novice
22
jul.
2022
Prodaja komposta 1. kakovostnega razreda
Pri nas lahko nabavite kompost 1. kakovostnega razreda, ki je pridelan v kompostarni RCERO v Celju. Prodaja se v razsutem stanju, v količinah, ki so večje od 1 m³.
Več >&