Vklop
Izberi temo
Povečaj
Pomanjšaj
Izklop teme

Kompostiranje

Kaj ne sodi na kompost?

 • material, ki se v naravi ne razgradi – steklo, plastika, keramika, kovine, barve, laki, olja
 • izločki domačih živali in ljudi
 • plevel, ki semeni
kompostiranje.jpg

Hišno kompostiranje

Kompostiranje je druga možnost za ločeno odlaganje bioloških odpadkov. Zakonodaja o ravnanju z biološkimi odpadki povzročitelje odpadkov prvenstveno napotuje na hišno kompostiranje, v primeru ko le-to ni možno, pa mora izvajalec javne službe poskrbeti za zbiranje in odvoz teh odpadkov. Na kompostni kup sodijo enaki odpadki, kot bi jih sicer odlagali v rjavo posodo.

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom določa obveznosti povzročitelja odpadkov iz gospodinjstva in ga torej prvenstveno napotuje na hišno kompostiranje (5. člen - Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora hišno kompostirati kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku), izvajalec javne službe pa mora zagotoviti, da se v

primerih, ko povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva nima možnosti ali ne želi hišno kompostirati kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in zelenega vrtnega odpada, le-ti zbirajo v vodotesnih zabojnikih ali posodah ločeno od drugih odpadkov in prevažajo z vozili, opremljenimi za prevoz teh odpadkov, tako da se le-ti ne izpuščajo v okolje in da ne povzročajo emisije vonjav (13. člen).

 

Kompostiranje na domu

Kompostiranje na domu

Zakaj kompostirati?

 • za izboljšanje sestave prsti
 • za boljše zadrževanje vlage
 • za boljše prezračevanje tal
 • za večjo akumulacijo toplote
 • za pridelavo zdravih rastlin s plodovi polnega okusa.

 

Minimalne zahteve za pravilno hišno kompostiranje

Povzeto po Uredbi o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, 2010

 

1. Odpadki, primerni za kompostiranje:

a) Zeleni vrtni odpad:

 • odpadno vejevje,
 • trava,
 • listje,
 • stara zemlja lončnic,
 • rože,
 • plevel,
 • gnilo sadje,
 • stelja malih rastlinojedih živali,
 • lesni 

b) Kuhinjski odpadki:

 • zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
 • jajčne lupine,
 • kavna usedlina,
 • filter vrečke,
 • pokvarjeni prehrambeni izdelki,
 • kuhani ostanki hrane,
 • papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke.

 

2. Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje

Vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi:

 • plastika,
 • steklo,
 • kovine,
 • keramika,
 • kosti,
 • maščobe,
 • ostanki tekstila,
 • vsebina vrečk za sesalce,
 • zdravila,
 • oblanci in žagovina obdelanega lesa,
 • mačji in pasji iztrebki,
 • plenice.

 


3. Postavitev hišnega kompostnika

Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smrad) na sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na to ali so odprti iz lesa ali žičnati ali pa plastični zaprti hišni kompostniki.

 


4. Tehnika pravilnega hišnega kompostiranja

Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov kot so podgane ali ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka pri 50°C-60°C, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa.
Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

 

Kontakt

Kontakt: