Vklop
Izberi temo
Povečaj
Pomanjšaj
Izklop teme

Javne objave

- javna naročila in razpisi

JAVNA NAROČILA: 

Javno naročilo: Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva za tovorna vozila in delovne stroje 

Št. javnega naročila: JN005925/2021-W01

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 RD Tehnične specifikacije naročila

Priloga k tehničnim specifikacijam naročila

Priloga 3.2 Ponudbeni predračun za sklop št. 1 (OBR 2.1)

Priloga 3.3 Ponudbeni predračun za sklop št. 2 (OBR 2.2)

Priloga 3.4 Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN

 

Javno naročilo: Posodobitev krmilne opreme in centralnega nadzornega sistema RCERO

Št. javnega naročila: JN005292/2021-W01

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 Projektna naloga

Priloga 3.2 Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN

Dopolnitev razpisne dokumentacije v skladu z odgovorom na PJN 9. 8. 2021:

Načrti.zip

Dopolnitev razpisne dokumentacije v skladu z odgovorom na PJN 20. 8. 2021:

Načrt objekta

 

Javno naročilo: Nadvišanje čelnega nasipa III. etaže odlagališča RCERO Celje

Št. javnega naročila: JN004029/2021-W01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 RD PZI čelni nasip III. etaža

Priloga 3.2 RD Ponudbeni predračun (OBR 1.1)

Priloga 3.3 RD Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN

 

 

Javno naročilo: Nakup električnega osebnega vozila

Št. javnega naročila: JN003853/2021-W01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 RD Tehnične specifikacije naročila

Priloga 3.2 RD Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v eJN

 

Javno naročilo: Dobava balirne stiskalnice - ponovitev 

Št. javnega naročila: JN003408/2021-B01

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 RD Projektna naloga

Priloga 3.2 RD Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN

Priloga 3.3 RD Naročnikov ESPD_12_JN_2021_B

 

Javno naročilo: Energetska sanacija fasade upravne stavbe SIMBIO d. o. o.

Št. javnega naročila: JN002430/2021-W01.

Razpisna dokumentacija: 

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 RD_Projektna dokumentacija

Priloga 3.2 RD Ponudbeni predračun (OBR 1.1)_GO dela

Priloga 3.2 RD_Ponudbeni predračun (OBR 1.2)_VRV hladilni sistem

Priloga 3.2 RD_Ponudbeni predračun (OBR 1.3)_elektroinstalacija jakega toka

Priloga 3.3 RD_Povzetek predračuna za javno odpiranje v e_JN

 

Javno naročilo: Dobava in vzdrževanje mobilnega zračnega separatorja 

Št. javnega naročila na PJN: JN002365/2021-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 RD Tehnične specifikacije naročila

Priloga 3.2 RD Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN

Priloga 3.3 RD Naročnikov ESPD_11_JN_2021_B

 

Javno naročilo: Opravljanje storitev fizičnega, tehničnega in požarnega varovanja

Št. javnega naročila na PJN: JN002367/2021-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 Tehnična specifikacija naročila

Priloga 3.2 Popis obstoječe opreme tehničnega varovanja

Priloga 3.3 RD Ponudbeni predračun (OBR 2.1)

Priloga 3.5 Naročnikov ESPD_10_JN_2021_S

Dopolnitev razpisne dokumentacije - 21. 4. 2021:

Priloga 3.4 RD_Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN

Dopolnitev razpisne dokumentacije v skladu s Popravkom in odgovorom na PJN z dne 3. 5. 2021:

Obrazci 5., 5.1, 5.2, 5.3 in 5.4

 

Javno naročilo: Zamenjava finega drobilnega stroja (mlina) in umestitev v obstoječo linijo MBO

Št. javnega naročila na PJN: JN001629/2021-B01.

Razpisna dokumentcija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 Projektna naloga

Priloga 3.2 Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN

Priloga 3.3 Naročnikov ESPD_09_JN_2021_B

Popravek razpisne dokumentacije, 19. 3. 2021:

Priloga 3.1 Projektna naloga_popravki_19.3.2021

 

Javno naročilo: Dobava balirne stiskalnice 

Št. objave na PJN: JN001628/2021-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 Projektna naloga

Priloga 3.2 Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN

Priloga 3.3 Naročnikov ESPD_08_JN-2021_B

 

Javno naročilo: Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občine Celje, Štore in Vojnik".

Št. objave na PJN: JN001628/2021-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 Projektna naloga

Priloga 3.2 Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudbe v e-JN

Priloga 3.3 Naročnikov ESPD_1_JN_2021_S

Ponudbena dokumentacija - obrazci in vzorci ponudbe v Word v skladu z odgovorom na PJN 31. 3. 2021:

Ponudbena dokumentacija - obrazci in vzorci (v .docx)

Popravek razpisne dokumentacije – 1. 4. 2021:

Razpisna dokumentacija_popravek_1.4.2021

Priloga 3.1 Projektna naloga_popravek_1.4.2021

Popravek razpisne dokumentacije v skladu z odgovorom na PJN z dne 12. 4. 2021:

Povzetek predračuna za javno odpiranje v e-JN_novelirano:12.4.2021

 

Javno naročilo: Dobava delovnih komunalnih vozil z nizkimi emisijami 

Obvečamo vas, da smo na Portalu javni naročil in v Uradnem listu EU objavili javno naročilo za "Dobavo delovnih komunalnih vozil z nizkimi emisijami".

Št. objave na PJN: JN001556/2021-B01. 

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 RD_Tehnična dokumentacija naročila

Priloga 3.2_Povzetek predračuna za javno odpiranje v e-JN

Priloga 3.3_Naročnikov ESPD_07_JN-2021_B

 

Javno naročilo: Dograditev sistema samodejnega praznjenja zalogovnikov

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil objavili javno naročilo za gradnjo "Dograditev sistema samodejnega praznjenja zalogovnikov".

Št. objave: JN001156/2021-W01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 RD Projektna naloga

Priloga 3.2 RD Povzetek predračuna za javno odpiranja ponudb v e-JN

Dopolnitev razpisne dokumentacije:

Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo (OBR-11)

 

Javno naročilo: Menjava energetskih verig x-osi z vodniki na mostnih dvigalih BC01, BC02 in BC03:

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil objavili javno naročilo za "Menjavo energetskih verig ...".

Št. objave: JN000803/2021-W01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 Projektna naloga

Priloga 3.2 Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN

 

Javno naročilo: Izvajanje monitoringa na območju RCERO Celje za leto 2021

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil objavili javno naročilo za "Izvajanje monitoringa na območju RCERO Celje za leto 2021".

Št. objave: JN000452/2021-W01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 Projektna naloga

Priloga 3.2 Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN

Sprememba razpisne dokumentacije, 1. 2. 2021:

Priloga 3.1 Projektna naloga_novelirano_1.2.2021

Ponudba (OBR-2)_novelirano:1.2.2021

 

Javno naročilo: Preventivno vzdrževanje in izredno servisiranje enostavne električne opreme"

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil objavili javno naročilo za "Preventivno vzdrževanje in izredno servisiranje enostavne električne opreme".

Št. objave: JN000431/2021-W01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Ponudbeni predračun - redni pregledi enostavne električne opreme na objektih RCERO (OBR 2.1)

Ponudbeni predračun - redni pregledi enostavne električne opreme na objektih SIMBIO (OBR 2.2)

Ponudbeni predračun - izredno servisiranje enostavne električne opreme (OBR 2.3)

Popis merilnih mest

Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN

Popravek razpisne dokumentacije, 11. 2. 2021:

Ponudbeni predračun - popis merilnih mest (OBR 2.4)

Ponudba (OBR-2)_novelirano_11.2.2021

 

Javno naročilo: Dobava goriv in maziv

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU objavili javno naročilo za "Dobavo goriva in maziv" pod št. objave: JN007839/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 Tehnična dokumentacija

Priloga 3.2 Predračun za sklop št. 1 (OBR 2.1)

Priloga 3.3 Predračun za sklop št. 2 (OBR 2.2)

Priloga 3.4 Predračun za sklop št. 3 (OBR-2.3)

Priloga 3.5 Povzetek predračuna za odpiranje ponudb v e-JN

Priloga 3.6 Obrazec ESPD

Sprememba razpisne dokumentacije, 24. 12. 2020:

Priloga 3.2 Predračun za sklop št. 1 (OBR 2.1)_novelirano 24. 12. 2020

Priloga 3.3 Predračun za sklop št. 2 (OBR 2.2)_novelirano 24. 12. 2020

Naročnikov ESPD obrazec v skladu z odgovorom na PJN z dne 29. 12. 2020:

Naročnikov ESPD_31/JN-2020/B

Popravek razpisne dokumentacije, 6. 1. 2021 (na PJN objavljeno 8. 1. 2021):

Priloga 3.2 Predračun za sklop št. 1 (OBR 2.1)_novelirano_6.1.2021

Priloga 3.3 Predračun za sklop št. 2 (OBR 2.2)_novelirano_6.1.2021

Ponudba (OBR-2)_novelirano_6.1.2021

Popravek razpisne dokumentacije, 13. 1. 2021 (popravek formul v skladu z odgovorom na PJN 13. 1. 2021)

Priloga 3.2 Predračun za sklop št. 1 (OBR 2.1)_novelirano_13.1.2021

Priloga 3.3 Predračun za sklop št. 2 (OBR 2.2)_novelirano_13.1.2021

Popravek razpisne dokumentacije v skladu s Popravkom in odgovori na PJN 14. 1. 2021:

Priloga 3.4 Predračun za sklop št. 3 (OBR 2.3)_novelirano_14.1.2021

Popravek razpisne dokumentacije v skladu s Popravkom in odgovorom na PJN 20. 1. 2021:

Priloga 3.4 Predračun za sklop št. 3 (OBR 2.3)_novelirano_20. 1. 2021

Čistopis Priloge 3.1 Tehnična dokumentacija 21. 1. 2021:

Priloga 3.1 Tehnična dokumentacija_čistopis_21.1.2021

 

 

Javno naročilo: Tisk kuvert, računov in opominov z integriranim univerzalnim plačilnim nalogom, kuvertiranje z možnostjo dodajanja prilog in distribucija

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU objavili javno naročilo pod št. objave: JN006677/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 RD Tehnične specifikacije naročila

Priloga 3.2 RD Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb

Priloga 3.3 Naročnikov ESPD_30_JN_2020_S

Priloga 3.4 Naročnikovi vzorci tiskovin

Ponudbena dokumentacija - obrazci (v Word)

 

Javno naročilo: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občine Celje, Štore in Vojnik

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 15. 7. 2020 in v Uradnem listu EU objavili javno naročilo za "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občine Celje, Štore in Vojnik".

Oznaka javnega naročila:JN004490/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Tehnična dokumentacija za sklop št. 1

Tehnična dokumentacija za sklop št. 2

Tehnična dokumentacija za sklop št. 3

Tehnična dokumentacija za sklop št. 4

Tehnična dokumentacija za sklop št. 5

Tehnična dokumentacija za sklop št. 6

Tehnična dokumentacija za sklop št. 7

Tehnična dokumentacija za sklop št. 8

Ponudbeni predračuni

Povzetek predračuna - za javno odpiranje ponudb

Naročnikov ESPD_10_JN_2020_G

Popravek v delu Tehnična dokumentacija za sklop št. 5 v skladu z odgovorom na PJN z dne 23. 7. 2020:

Popravek: Tehnična dokumentacija za sklop št. 5 (23. 7. 2020)

Ponudbena dokumentacija - obrazci in vzorci v docx. v skladu z odgovorom na PJN z dne 24. 7. 2020:

Ponudbena dokumentacija - obrazci in vzorci (v docx.)

Popravek v delu Ponudbeni predračuni za sklop št. 6 in 7 v skladu z odgovorom na PJN z dne 31. 7. 2020:

38_5_Predračun_Opoka-Prožinska vas_novelirano 31_7_2020

34_1_Predračun_Štore-Lipa-Pečovje _novelirano_31_7_2020

37_4_Predračun_Nad Stolarno-Razgledna_novelirano_31_7_2020

Popravek v delu Ponudbeni predračuni za sklop št. 2 in 3 v skladu z odgovorom na PJN z dne 11. 8. 2020:

17_19_PODPROJEKT_Popis del_Klenovšek_novelirano_11_8_2020

23_26_PODPROJEKT_Popis del_Golovec_novelirano_11_8_2020

2_2_PODPROJEKT_Popis del_kanal F3 Šmarjeta_novelirano_11_8_2020

Dopolnitev razpisne dokumentacije v delu obrazca Seznam podizvajalcev (OBR 5.1) v skladu z odgovorom na PJN z dne 11. 8. 2020:

Seznam podizvajalcev (OBR 5.1)_novelirano_11_8_2020

Popravek v delu Ponudbeni predračuni za sklop št. 1, 2, 4 in 5 v skladu s Popravkom objavljenim na Portalu javnih naročil z dne 27. 8. 2020:

Sklop 1: 14_15.1_PODPROJEKT_Popis del Pečovnik_novelirano_24.8.2020

Sklop 1: 14_15.2_PODPROJEKT_Popis del_Pečovnik_novelirano_24.8.2020

Sklop 1: 14_15.5_PODPROJEKT_Popis del_Pečovnik_novelirano_24.8.2020

Sklop 2: 17_19_PODPROJEKT_Popis del_Klenovšek_novelirano_24.8.2020

Sklop 4: 7_8_PODPROJEKT_Popis del_Začret-IV_novelirano_24.8.2020

Sklop 4: 8_9_PODPROJEKT_Popis del_Začret-V_novelirano_24.8.2020

Sklop 5: 13_14_PODPROJEKT_Popis del_Šmiklavž_novelirano_24.8.2020

Sklop 5: 26_33_Popis del_Zadobrova_novelirano_24.8.2020

Popravek v delu Ponudbeni predračuni za sklop št. 1 v skladu z odgovorom na PJN in Popravkom z dne 3. 9. 2020:

Sklop 1: 14_15_Pečovnik, 15_PODPROJEKT_Skupna rekapitulacija_novelirano_3.9.2020

Sklop 1: 14_15 Pečovnik, 15.2_PODPROJEKT_Popis del_Pečovnik_novelirano_3.9.2020

Sklop 1: 16_18_PODPROJEKT_Popis del_Zagrad pobočje Grajski hrib_novelirano_3.9.2020

Dopolnitev tehnične dokumentacije: elektro dokumentacija v skladu z odgovorom na PJN in Popravkom z dne 3. 9. 2020:

Sklop 1_b) Pečovnik_14_15

Sklop 1_c) Dobrova-Klenovšek_17_19

Sklop 2_d) Zg.Hudinja-severna vezna cesta_18_20

Sklop 4_ d) Začret IV. Faza_7_8

Sklop 4_e) Začret V. Faza_8_9

Sklop 5_b) Šmiklavž_13_14

Sklop 5_d) Zadobrova-stranske veje_26_33

Sklop 6_c) Opoka_Prožinska vas_38_5

Sklop 7_a) Nad Stolarno_Razgledna ulica_37_4

Sklop 7_b) Štore_Lipa_Pečovje_34_1

Popravek v delu Ponudbeni predračuni v skladu z odgovorom na PJN in Popravkom z dne 3. 9. 2020:

Sklop 2_9_10_PODPROJEKT-Popis del-Lokrovec jug_novelirano_3.9.2020

Sklop 2_10_11_PODPROJEKT_Popis del_Lokrovec op potoku_novelirano_3.9.2020

Popravek v delu Ponudbeni predračuni v skladu z odgovorom na PJN in Popravkom z dne 3.9.2020:

SKLOP 6_35_2_Predračun_Spodnje Štore_novelirano_3.9.2020

SKLOP 6_38_5_Predračun_Opoka - Prožinska vas_novelirano_3.9.2020

SKLOP 7_37_4_Predračun_Nad_Stolarno_razgledna_novelirano_3.9.2020

SKLOP 8_31_2_Predračun aglomeracija Vojnik_novelirano_3.9.2020

Popravek v delu Ponudbeni predračun in dopolnitev tehnične dokumentacije v skladu z odgovorom na PJN in Popravkom z dne 8. 9. 2020:

SKLOP 1_25_29_PODPROJEKT_Popis del_Zagrad Severno vzhodni del_novelirano 8.9.2020

SKLOP 8_ 30_1_Predračun Arclin pri Elektru Vojnik_novelirano_8.9.2020

DETAJL PREČKANJA OGOREVSKEGA GRABNA S KANALOM ŠTORE-05-1

Popravki v delu Ponudbeni predračuni v skladu z odgovori na PJN z dne 16. 9. 2020:

Sklop 1: 14_15_Pečovnik, 15_PODPROJEKT_Skupna rekapitulacija_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 1: 14_15.5_PODPROJEKT_Popis del_Pečovnik_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 1: 16_18_PODPROJEKT_Popis del_Zagrad pobočje Grajski hrib_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 5: 13_14_PODPROJEKT_Popis del_Šmiklavž_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 5: 26_33_Popis del_Zadobrova_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 6: 38_5_Predračun_Opoka - Prožinska vas_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 7: 34_1_Predračun_Štore-Lipa-Pečovje _novelirano_16. 9. 2020

Sklop 7: 37_4_Predračun_Nad_Stolarno_razgledna_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 8: 31_2_Predračun aglomeracija Vojnik_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 8: 32_3_Predračun fekalni kanal ob Hudinji_ novelirano_16. 9. 2020

Popravek v delu obrazca "Vzorec garancije za resnost ponudbe v skladu z odgovorom na PJN z dne 16. 9. 2020:

Vzorec garancije za resnost ponudbe (OBR-11)_novelirano_16.9.2020

Popravek v delu obrazca "Izjava o izobrazbi vodje del (OBR 7b) v skladu z odgovorom na PJN z dne 17. 9. 2020:

Izjava o izobrazbi vodje del (OBR 7b)_novelirano_17. 9. 2020

Čistopisi ponudbenih predračunov z dne 17. 9. 2020:

Ponudbeni predračuni za sklop št. 1

Ponudbeni predračuni za sklop št. 2

Ponudbeni predračuni za sklop št. 3

Ponudbeni predračuni za sklop št. 4

Ponudbeni predračuni za sklop št. 5

Ponudbeni predračuni za sklop št. 6

Ponudbeni predračuni za sklop št. 7

Ponudbeni predračuni za sklop št. 8

Popravek v delu Ponudbeni predračun v skladu z dodatnim pojasnilom na PJN z dne 25. 9. 2020

31_2_Predračun_aglomeracija_Vojnik_novelirano_25.9.2020

Naročnik vse ponudnike opozarja, da na podlagi objavljenega Popravka v PJN podaljšuje rok za oddajo ponudb in da ponudnike prosi, da na PJN spremljajo nov razpisani rok za oddajo ponudb.

 

DRUGE JAVNE OBJAVE:

Seznam evidenčnih naročil v vrednosti 10.000 EUR in več v letu 2020, 28. 2. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt:
03 425 64 00
03 425 64 12
info@simbio.si

Imate vprašanje?

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".