Javne objave

- javna naročila in razpisi

JAVNA NAROČILA: 

Javno naročilo: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občine Celje, Štore in Vojnik

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 15. 7. 2020 in v Uradnem listu EU objavili javno naročilo za "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občine Celje, Štore in Vojnik".

Oznaka javnega naročila:JN004490/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Tehnična dokumentacija za sklop št. 1

Tehnična dokumentacija za sklop št. 2

Tehnična dokumentacija za sklop št. 3

Tehnična dokumentacija za sklop št. 4

Tehnična dokumentacija za sklop št. 5

Tehnična dokumentacija za sklop št. 6

Tehnična dokumentacija za sklop št. 7

Tehnična dokumentacija za sklop št. 8

Ponudbeni predračuni

Povzetek predračuna - za javno odpiranje ponudb

Naročnikov ESPD_10_JN_2020_G

Popravek v delu Tehnična dokumentacija za sklop št. 5 v skladu z odgovorom na PJN z dne 23. 7. 2020:

Popravek: Tehnična dokumentacija za sklop št. 5 (23. 7. 2020)

Ponudbena dokumentacija - obrazci in vzorci v docx. v skladu z odgovorom na PJN z dne 24. 7. 2020:

Ponudbena dokumentacija - obrazci in vzorci (v docx.)

Popravek v delu Ponudbeni predračuni za sklop št. 6 in 7 v skladu z odgovorom na PJN z dne 31. 7. 2020:

38_5_Predračun_Opoka-Prožinska vas_novelirano 31_7_2020

34_1_Predračun_Štore-Lipa-Pečovje _novelirano_31_7_2020

37_4_Predračun_Nad Stolarno-Razgledna_novelirano_31_7_2020

Javno naročilo: Prizidava k servisnemu objektu ter nadstrešnica in parkirišče za osebna vozila - faza I.

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU objavili naročilo za "Prizidavo k servisnemu objektu ter nadstrešnico in parkirišče za osebna vozila - faza I.

Oznaka javnega naročila: JN004436/2020-W01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 Projektna dokumentacija

Priloga 3.2 Ponudbeni predračun (OBR 1.1)

Priloga 3.3 Povzetek predračuna - za javno odpiranje ponudb v e-JN

 

Javno naročilo: Dobava in vzdrževanje mobilnega bobnastega sita 

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU objavili naročilo za "Dobavo in vzdrževanje mobilnega bobnastega sita".

Oznaka javnega naročila: JN004245/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga RD_Tehnična specifikacija naročila

Priloga RD_Povzetek predračuna - za javno odpiranje ponudb v e-JN

Naročnikov ESPD (20/JN-2020/B)

 

Javno naročilo: Preureditev upravne stavbe RCERO - umestitev dvigala 

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil objavili naročilo za "Preureditev upravne stavbe RCERO - umestitev dvigala".

Oznaka javnega naročila: JN004228/2020-W01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 Projektna dokumentacija

Priloga 3.2 Ponudbeni predračun (OBR 1.1)

Priloga 3.3. Povzetek predračuna - za javno odpiranje ponudb v e-JN

Popravek in sprememba razpisne dokumentacije v delu ponudbenih predračunov - 9. 7. 2020:

Priloga 3.2 Ponudbeni predračun (OBR 1.1)_novelirano 9. 7. 2020

Sprememba v delu ponudbenega predračuna GO del - 16. 7. 2020:

Ponudbeni predračun - GO del (OBR 1.1) - novelirano 16. 7. 2020

 

Javno naročilo: Dobava univerzalnih mobilnih drobilnikov odpadkov - grobi in fini mlin

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU objavili naročilo za "Dobavo univerzalnih mobilnih drobilnikov odpadkov - grobi in fini mlin".

Oznaka javnega naročila: JN003955/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razisna dokumentacija

Tehnična specifikacija naročila

Povzetek predračuna - za javno odpiranje ponudb v e-JN

Naročnikov ESPD

Sprememba razpisne dokumentacije - 9. 7. 2020

Povzetek predračuna - za javno odpiranje ponudb v e-JN (9. 7. 2020)

 

Javno naročilo: Dobava zabojnikov in kontejnerjev za zbiranje odpadkov

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU objavili naročilo za "Dobavo zabojnikov in kontejnerjev za zbiranje odpadkov".

Oznaka javnega naročila: JN003749/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Tehnične specifikacije naročila

Ponudbeni predračun (OBR 2.1)

Ponudbeni predračun (OBR 2.2)

Ponudbeni predračun (OBR 2.3)

Ponudbeni predračun (OBR 2.4)

Povezetek predračuna - za javno odpiranje ponudb v e-JN

Naročnikov ESPD_18_JN_2020_B

Popravek razpisne dokumentacije v delu Ponudbenega predračuna za sklop št. 4 (OBR 2.4):

Ponudbeni predračun (OBR 2.4) - novelirano 15. 6. 2020

 

Javno naročilo: Vzdrževanje mostnih dvigal v kompostarni in MBO

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 5. 6. 2020 objavili naročilo "Vzdrževanje mostnih dvigal v kompostarni in MBO".

Oznaka javnega naročila: JN003564/2020-W01.

Povezava do razpisne dokumentacije:

Obvestilo o naročilu male vrednosti na PJN

 

Javno naročilo: Predelava prezračevalnega cevovoda v kompostarni in MBO

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 9. 6. 2020 objavili naročilo: "Predelava prezračevalnega cevovoda v kompostarni in MBO".

Oznaka javnega naročila: JN003622/2020-W01.

Povezava do razpisne dokumentcije:

Obvestilo o naročilu male vrednosti

Projektna dokumentacija

Sprememba razpisne dokumentacije - 18. 6. 2020

Naročnikov ESPD_16_JN_2020_G

Skica primera nosilnega žleba

Sprememba razpisne dokumentacije - 24. 6. 2020 - novelirana obrazca: OBR 5 in 5.1

 

Javno naročilo: Dobava potrošnega materiala 

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 11. 5. 2020 objavili naročilo za "Dobavo potrošnega materiala".

Oznaka javnega naročila je: JN002881/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 RD: Ponudbeni predračun (OBR 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 in 2.7)

Priloga 3.2 RD: Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN

Priloga 3.3 RD: Naročnikov ESPD

Razpisna dokumentacija (v docx.)

Popravek razpisne dokumentacije - 20. 5. 2020

Popravek razpisne dokumentacije (OBR-2 in OBR-7)

Sprememba obrazca 3.1 Ponudbeni predračun - v Excel z zavihki - 29. 5. 2020 v primeru sklopa št. 3 - Vijačni in brusilni material (Ponudbeni predračun OBR 2.3).

Priloga 3.1 Ponudbeni predračun - v Excel z zavihki - novelirano 29. 5. 2020

 

Javno naročilo: Redno preventivno vzdrževanje in izredno servisiranje zahtevnejše električne opreme na RCERO 

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 11. 5. 2020 objavili naročilo za "Redno preventivno vzdrževanje in izredno servisiranje zahtevnejše električne opreme na RCERO".

Oznaka javnega naročila je: JN002871/2020-W01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 4.1 RD: Ponudbeni predračun (OBR 2.1)

Priloga 4.2 RD: Ponudbeni predračun (OBR 2.2)

Priloga 4.3 RD: Povzetek predračuna (za javno odpiranje ponudb v e-JN)

 

Javno naročilo: Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles - Kolesce

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 4. 5. 2020 in v Uradnem listu EU objavili naročilo za "Širitev, nadgradnjo in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles - Kolesce".

Oznaka javnega naročila je JN002735/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Podrobnejši predračun - širitev in nadgradnja (OBR 2.1)

Podrobnejši predračun - upravljanje, vzdrževanje in servisiranje (OBR 2.2)

Projektna naloga

Povzetek predračuna (OBR 2.3) - za javno odpiranje ponudb v e-JN

Naročnikov ESPD

 

Javno naročilo: Ureditev manipulacijske površine in odvodnjavanje na RCERO Celje

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 29. 4. 2020 objavili javno naročilo za "Ureditev manipulacijske površine in odvodnjavanje na RCERO Celje".

Oznaka javnega naročila je JN002674/2020-W01.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=351934

Projektna dokumentacija

Razpisna dokumentacija (v docx.)

Javno naročilo: Dobava viličarja z dvižnimi vilicami in kavljem za manipulacijo s kotalnimi zabojniki

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 11. 3. 2020 objavili javno naročilo za "Dobavo viličarja ...".

Oznaka javnega naročila je JN001604/2020-W01.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: 

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=346205

 

Javno naročilo: Dobava rezervnih delov za tovorna vozila 

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil 21. 11. 2019 objavili javno naročilo: "Dobava rezervnih delov za tovorna vozila".

Oznaka naročila je JN008155/2019-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Predračun za sklop št. 1 (OBR 2.1)

Predračun za sklop št. 2 (OBR 2.2)

Predračun za sklop št. 3 (OBR 2.3)

Predračun za sklop št. 4 (OBR 2.4)

Predračun za sklop št. 5 (OBR 2.5)

Predračun za sklop št. 6 (OBR 2.6)

Predračun za sklop št. 7 (OBR 2.7)

Predračun za sklop št. 8 (OBR 2.8)

Povzetek predračuna za e-JN (v Word)

Naročnikov ESPD

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 12. 12. 2019

Noveliran predračun za sklop št. 4 (OBR 2.4) 12. 12. 2019

Noveliran predračun za sklop št. 8 (OBR 2.8) 12. 12. 2019

 

Seznam oddanih javnih naročil za leto 2019

Seznam oddanih javnih naročil za leto 2019

 

DRUGA JAVNE OBJAVE:

Javno zbiranje ponudb za odprodajo osnovnih sredstev

Javno zbiranje ponudb za odprodajo osnovnih sredstev (26. 3. 2020)

Priloga 1. Ponudbeni obrazec

Javno zbiranje ponudb za odprodajo osnovnih sredstev - 2. poziv

Javno zbiranje ponudb - 2. poziv (22. 4. 2020)

Priloga 1. Ponudbeni obrazec

Podaljšujemo rok za oddajo ponudb za odprodajo osnovnih sredstev - 2. poziv do 1. 6. 2020 do 10. ure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt:
03 425 64 00
03 425 64 12
info@simbio.si

Imate vprašanje?

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".