Informativni izračun stroškov odvoza odpadkov

1. Izberi parametre:

Občina:
Zeleni zabojnik Rjavi zabojnik
Velikost posode za odpadke:
Število posod:
Pogostost odvoza:
Število članov gospodinjstva: /  Skupno število oseb odjemnega mesta

2. Izračun postavk v odvisnosti od izbranih parametrov za celotno odjemno mesto:

Zap.
št.
Vrsta storitve Merska enota Količina Cena
brez DDV
Znesek
brez DDV
Stopnja
DDV
1. Javna infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkov kg48,1152 0,00092 € 0,04 € 9,5 %
2. Storitev zbiranja komunalnih odpadkov kg48,1152 0,13424 € 6,46 € 9,5 %
3. Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkov kg48,1152 0,02592 € 1,25 € 9,5 %
4. Storitev obdelave komunalnih odpadkov kg48,1152 0,06111 € 2,94 € 9,5 %
5. Javna infrastruktura odlaganje komunalnih odpadkov kg16,8403 0,03024 € 0,51 € 9,5 %
6. Storitev odlaganja komunalnih odpadkov kg16,8403 0,03948 € 0,66 € 9,5 %
Znesek brez DDV: 11,86 €
Skupaj DDV: 1,13 €
Za plačilo: 12,99 €


3. Izračun postavk v odvisnosti od izbranih parametrov na gospodinjstvo:

Zap.
št.
Vrsta storitve Merska enota Količina Cena
brez DDV
Znesek
brez DDV
Stopnja
DDV
1. Javna infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkov kg48,1152 0,00092 € 0,04 € 9,5 %
2. Storitev zbiranja komunalnih odpadkov kg48,1152 0,13424 € 6,46 € 9,5 %
3. Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkov kg48,1152 0,02592 € 1,25 € 9,5 %
4. Storitev obdelave komunalnih odpadkov kg48,1152 0,06111 € 2,94 € 9,5 %
5. Javna infrastruktura odlaganje komunalnih odpadkov kg16,8403 0,03024 € 0,51 € 9,5 %
6. Storitev odlaganja komunalnih odpadkov kg16,8403 0,03948 € 0,66 € 9,5 %
Znesek brez DDV: 11,86 €
Skupaj DDV: 1,13 €
Za plačilo: 12,99 €