Informativni izračun stroškov odvoza odpadkov

1. Izberi parametre:

Občina:
Zeleni zabojnik Rjavi zabojnik
Velikost posode za odpadke:
Število posod:
Pogostost odvoza:
Število članov gospodinjstva: /  Skupno število oseb odjemnega mesta

2. Izračun postavk v odvisnosti od izbranih parametrov za celotno odjemno mesto:

Zap.
št.
Vrsta storitve Merska enota Količina Cena
brez DDV
Znesek
brez DDV
Stopnja
DDV
1. Javna infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkov kg41,3016 0,00164 € 0,07 € 9,5 %
2. Storitev zbiranja komunalnih odpadkov kg41,3016 0,17404 € 7,19 € 9,5 %
3. Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkov kg41,3016 0,02592 € 1,07 € 9,5 %
4. Storitev obdelave komunalnih odpadkov kg41,3016 0,06111 € 2,52 € 9,5 %
5. Javna infrastruktura odlaganje komunalnih odpadkov kg14,4556 0,03024 € 0,44 € 9,5 %
6. Storitev odlaganja komunalnih odpadkov kg14,4556 0,03948 € 0,57 € 9,5 %
Znesek brez DDV: 11,86 €
Skupaj DDV: 1,13 €
Za plačilo: 12,99 €


3. Izračun postavk v odvisnosti od izbranih parametrov na gospodinjstvo:

Zap.
št.
Vrsta storitve Merska enota Količina Cena
brez DDV
Znesek
brez DDV
Stopnja
DDV
1. Javna infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkov kg41,3016 0,00164 € 0,07 € 9,5 %
2. Storitev zbiranja komunalnih odpadkov kg41,3016 0,17404 € 7,19 € 9,5 %
3. Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkov kg41,3016 0,02592 € 1,07 € 9,5 %
4. Storitev obdelave komunalnih odpadkov kg41,3016 0,06111 € 2,52 € 9,5 %
5. Javna infrastruktura odlaganje komunalnih odpadkov kg14,4556 0,03024 € 0,44 € 9,5 %
6. Storitev odlaganja komunalnih odpadkov kg14,4556 0,03948 € 0,57 € 9,5 %
Znesek brez DDV: 11,86 €
Skupaj DDV: 1,13 €
Za plačilo: 12,99 €