Vklop
Izberi temo
Povečaj
Pomanjšaj
Izklop teme

Cenik storitev

Cenik gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, 1. 1. 2021

Cenik drugih storitev 1. 11. 2020

 

Priloga 2 - Sodila

Cenik menjav zabojnikov, 19. 6. 2015

Cenik prevzema in ravnanja z blatom iz greznic, 1. 2. 2022

Cenik storitev komunalnih in ostalih delovnih vozil in strojev, 1. 11. 2020

Cenik odvoza sekundarnih surovin, 1. 1. 2014

Cenik dostave opranih zabojnikov, 19. 6. 2015

Cenik čiščenja javnih površin, 1. 7. 2017


Elaborati

S 1. januarjem 2013 je začela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). Uredba zavezuje občine, da morajo uskladi svoje predpise in sprejeti cene v skladu s to uredbo najpozneje v petnajstih mesecih po njeni uveljavitvi.


Simbio, d.o.o., izvaja naslednje gospodarske javne službe:

•    zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v 12 občinah),
•    obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov (za 24 občin) in
•    odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (za 24 občin).


Cena posamezne javne službe, ki jo plača uporabnik, je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz:

1. cene javne infrastrukture, ki vključuje stroške najema te infrastrukture, stroške zavarovanja infrastrukture, stroške odškodnin, finančna jamstva in odhodke financiranja, ter
2. cene opravljanja storitev javne službe, ki pa vključuje neposredne stroške materiala in storitev, neposredne stroške dela, druge neposredne stroške, splošne (posredne) proizvajalne stroške, splošne nabavno-prodajne stroške, splošne upravne stroške, obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje, druge poslovne odhodke in donos v skladu z uredbo.


Skladno z uredbo objavljamo elaborate za vse tri gospodarske javne službe:

1. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (za BIO odpadke) - 1. 1. 2014

2. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (za MKO odpadke) - 1. 11. 2019

3. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov

4. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Kontakt

Kontakt:
03 425 64 00
03 425 64 12
info@simbio.si

Imate vprašanje?

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".