Otroci v simbiozi z okoljem

Družba Simbio usmerja veliko energije v osveščanje mladih o pravilnem ravnanju z odpadki. Osveščanje generacij otrok, ki bodo kot odrasli ravnali z odpadki kot s potencialnimi surovinami, ki jih ne mečemo v en in isti koš, je za kakovost bivanja v prihodnosti zelo pomembno. Zato je družba Simbio od spomladi 2010 do jeseni 2011 izvajala izobraževalno-osveščevalne delavnice po vrtcih in osnovnih šolah.

Razlogi za projekt

Izvajalec javne službe zbiranja in odvoza odpadkov Simbio je v skladu z zakonodajo dolžan osveščati in izobraževati občane o pravilnem ravnanju z odpadki. Aktivnosti osveščanja in izobraževanja niso organizirano potekale v vrtcih, pa tudi ne na nižji stopnji (do 4. razreda) v OŠ. Ker je potrebno z okoljsko vzgojo začeti čim prej, v ranem otroštvu, saj se takrat oblikujejo osnovni vedenjski vzorci, po katerih se posamezniki ravnajo nato celo življenje, smo se odločili za izvedbo 18-mesečnega projekta, v sklopu katerega smo obiskali vse vrtce in osnovne šole (nižja stopnja) v celjski regiji. Otroci si pridobijo občutek vrednosti bivanja v zdravem, čistem in urejenem okolju ter te navade prenesejo tudi na svoje starše.

Cilji projekta

Projekt »Otroci v simbiozi z okoljem«, ki sledi smernicam RS in EU, ki zahtevajo večji delež ločeno zbranih frakcij odpadkov, je prispeval k učinkovitejšemu in trajnostnemu ravnanju z odpadki. Doprinesel je k izboljšanju ravnanja z odpadki in s tem h kakovosti življenja občanov.

  • Otroci so spoznali vrste odpadkov in njihovo sestavo z vidika primernosti reciklaže.
  • Naučili so se učinkovitega ločevanja komunalnih odpadkov in nevarnih odpadkov ter spoznali prednosti ločenega zbiranja odpadkov.
  • Spoznali pomen ekoloških otokov. Skrbno in natančno so se naučili ločevati odpadke.
  • Spoznali, čemu so namenjene plastenke in različne embalaže za shranjevanje.
  • Spoznali  prihranek dragocenega prostora za odlaganje odpadkov.
  • Spoznali posledični pomen ločevanja, in sicer razbremenitev okolja ter ohranjanje naravnih virov.
  • Spoznali  čistilno napravo in njen pomen ter delo v centru za ravnanje z odpadki.
  • Spoznali pomen ohranitve naravnih virov energije.
  • Spoznali pomen načela: Zmanjšaj, uporabi znova, recikliraj.
  • Seznanili so se s potekom priprave odpadkov za nadaljnjo reciklažo ter snovno in termično izrabo odpadkov.

Kje se je izvajal?

Izvajal se je v vrtcih in osnovnih šolah (do vključno 4. razreda) 12 občin, kjer Simbio opravlja javno službo zbiranja in odvoza odpadkov: Celje, Vojnik, Dobrna, Štore, Šentjur, Žalec, Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko, Tabor in Dobje.

Nekaj primerov aktivnosti

Motivacija z lutko oz. lutkovna igrica pomaga otrokom pokazati, kako sami in drugi ljudje vplivajo na naravo in tako prispevajo k ohranjanju okolja. Otroci tako počasi usvojijo pojme: odpadki, ločevanje odpadkov, ekološki otok, ki si ga skupaj z lutko ogledajo v neposredni bližini vrtca, poizkušajo si zapomniti, kaj spada v določen zabojnik in si tako razvijajo čut za naravo in njeno ohranitev, razvijajo si naravoslovno mišljenje.

Otroci sodelujejo pri igrici z igranjem na instrumente, izdelane iz odpadnega materiala (plastenke in druga embalaža). Hkrati pa pomagajo lutki, da pravilno pospravi odpadke v tri BARVNE ZABOJNIKE.

S tem je uresničen tudi globalni cilj iz kurikuluma, in sicer razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave.

Ostale aktivnosti so še: risanje plakatov – ekološki otok ali določena vrsta odpadkov, urejanje ekoloških kotičkov v igralnici v smislu zbiranja papirja, plastike in stekla, čiščenje okolice vrtca, ogled filma o RCERO Celje, prikaz fotografij ravnanja z odpadki, ogled RCERO Celje, branje ekoloških knjigic …

Sama dejavnost se je časovno prilagodila glede na starost in število otrok.

Otroci v simbiozi z okoljem

Kontakt

Kontakt:
03 425 64 00
03 425 64 12
info@simbio.si

Imate vprašanje?

form_error
Sporočilo uspešno oddano

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".