27
okt.
2009
Spremenjene cene ravnanja z odpadki

S 1. oktobrom 2009 so se cene ravnanja z odpadki v 12 občinah, kjer Simbio opravlja gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, spremenile. Odjemalci storitev družbe Simbio bodo spremembe opazili na položnicah, ki jih bodo prejeli novembra.

S 1. oktobrom 2009 so se cene ravnanja z odpadki v 12 občinah, kjer Simbio opravlja gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, spremenile. Odjemalci storitev družbe Simbio bodo spremembe opazili na položnicah, ki jih bodo prejeli novembra.

Glavni vzrok za to je izpolnjevanje sprejete okoljske zakonodaje, s čimer je v prvi vrsti povezana  izgradnja RCERO Celje in s tem nove dejavnosti oz. storitve, ki jih mora skladno z zakonodajo izvajati javno podjetje Simbio.

Kaj pomeni sprememba cen za posameznega odjemalca storitev?

Sprememba pomeni, da se bodo cene storitve ravnanje z odpadki v povprečju povišale do največ 55 %. Zaradi spremenjene metodologije obračunavanja se vsem odjemalcem cene storitev ne bodo enoznačno spremenile. Na odstopanja vplivajo: tarifni sistem, velikost zabojnikov, frekvence odvozov, občina bivanja in število članov gospodinjstva.

Prehod na odvoz enkrat tedensko v celotni regiji

S 1. decembrom 2009 pa bo družba Simbio tudi poenotila frekvenco odvozov odpadkov na celotnem območju, kjer opravlja gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki. Edino območje, kjer še poteka odvoz odpadkov dvakrat tedensko, je celjsko mestno jedro ter ostala naselja, ki se nahajajo med Savinjo na jugu ter avtocestnim priključkom na Mariborski cesti na severu. Po 1. decembru 2009 pa se bodo tudi tukaj odpadki odvažali enkrat tedensko.

Cilj prehoda na odvoz odpadkov enkrat tedensko je zbrati več odpadkov, ki jih lahko recikliramo. Količine ločeno zbranih frakcij so kljub gosti namestitvi ekoloških otokov še vedno premajhne. Za lažje ločevanje smo pripravili več zloženk, ki so jih odjemalci storitev v preteklih letih že prejeli po pošti, k obvestilu o spremembi cen pa smo priložili tudi uporabne napotke o pravilnem ločevanju odpadkov.

V kolikor kljub ločevanju stekla, papirja, plastike, konzerv, plastičnih vrečk, folije, pločevink, stiroporja in drugih odpadkov, za katere so namenjeni zabojniki na ekoloških otokih, občani ne bodo mogli odložiti vseh mešanih komunalnih odpadkov v obstoječi zabojnik, bodo lahko naročili večjega. Vendar bi ob tem še enkrat izpostavili, da so ekološki otoki premalo izkoriščeni, ter tudi, da bo družba Simbio do konca prihodnjega leta opremila večino gospodinjstev z zabojniki za embalažo, s čimer se bo odjemalcem olajšalo delo in skrajšalo čas, ki ga porabijo za odnašanje ločeno zbranih odpadkov do ekoloških otokov. Embalaža sicer prestavlja volumensko do 75 % vseh nastalih odpadkov.  

Primerjava cen storitev ravnanja z odpadki z ostalimi občinami

V tabeli zaradi lažje primerjave (občine imajo različne načine obračunavanja stroškov) navajamo ceno za m³ odpadkov v primerjavi z ostalimi občinami po Sloveniji. Ob tem je potrebno izpostaviti, da je RCERO Celje edini center za ravnanje z odpadki v Sloveniji, ki izpolnjuje vse okoljske zahteve. Cene ravnanja z odpadki v ostalih občinah se bodo prav tako še spremenile, ko bodo stroške storitev novih centrov vključili v cene storitev.

 

Izvajalec javne službe Skupna cena ravnanja z odpadki (v EUR/m³) – brez DDV
JKP Prodnik (Domžale) 46,9757*
Snaga Maribor 31,84*
Komunalno podjetje Vrhnika 30,06*
Simbio 17,41**

 

* Nimajo še centra z vsemi objekti in storitvami kot RCERO Celje. Odpadke zgolj odlagajo oz. le delno obdelujejo.

** Cena z že vključenimi novimi storitvami centra za ravnanje z odpadki. Dosedanja cena je bila 9,26 EUR/m³.

Vir: Revizijsko poročilo Računskega sodišča 2009 – Ravnanje z ločeno zbranimi komunalnimi odpadki ter cenik, objavljen na spletni strani JKP Prodnik

Nove storitve in dejavnosti zaradi izpolnjevanja okoljske zakonodaje

Okoljska zakonodaja nalaga občinam, izvajalcem in povzročiteljem komunalnih odpadkov številne obveznosti za doseganje višjih standardov storitev ravnanja z odpadki.

Evropska skupnost je leta 2005 sprejela Tematsko strategijo o preprečevanju nastajanja in recikliranja odpadkov. Na tej podlagi je RS sprejela Operativni program odstranjevanja odpadkov, katerega bistvo je, da se na odlagališča ne smejo več odlagati odpadki, ki pred tem niso bili obdelani tako, da ne škodujejo okolju. Za dosego tega cilja pa je postavila dva ključna dejavnika:

 • ločevanje odpadkov na izvoru
 • izgradnja regionalnih centrov za ravnanje z odpadki

Za izpolnitev okoljskih predpisov je družba Simbio od zadnje spremembe cen (leta 2003 in 2004) morala uvesti številne nove dejavnosti, ki so pogojevale tudi višje stroške:

1) Ločeno zbiranje odpadkov

Izvajanje predpisanega programa ločenega zbiranja odpadkov je pomenilo ureditev naslednje infrastrukture:

 • ekološki otoki z zabojniki za steklo, papir in embalažo (skupaj 550 ekoloških otokov)
 • zbirni centri v Celju, Žalcu, na Polzeli, v Preboldu, na Vranskem in v Vojniku (končan bo leta 2010) za prevzem kosovnih in nevarnih odpadkov

2) Izgradnja Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje

Družba za ravnanje z odpadki Simbio upravlja z RCERO Celje. Ta center sestavlja več objektov, ki so bili zgrajeni zato, da se vse vrste odpadkov obdela, preden se jih odloži na odlagališče, in to zato, da ne bi škodovali okolju.

Nove storitve, ki se izvajajo v novozgrajenih objektih regionalnega centra v Celju:

 1. storitve zbiranja biološko razgradljivih odpadkov po gospodinjstvih in njihova predelava v novi kompostarni
 2. storitve mehansko-biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov v novem objektu MBO
 3. zbiranje kosovnih odpadkov in nov objekt za demontažo kosovnih odpadkov
 4. storitve dodatnega razvrščanja ločenega zbranih odpadkov v novi sortirnici
 5. novo odlagališče obdelanih odpadkov
 6. odvoz lahke frakcije v termično obdelavo v novo toplarno

3. Stroški so se objektivno povišali zaradi vseh zgoraj navedenih storitev za doseganje predpisanih okoljskih standardov ter ostalih dejavnikov, povezanih z omenjenimi novimi storitvami:

 • nabava novih delovnih vozil (npr. za prevzem bio odpadkov, za prevzem ločeno zbranih odpadkov …),
 • nabava novih zabojnikov (za ločeno zbiranje odpadkov v gospodinjstvih in na ekoloških otokih …)
 • višji stroški dela, goriva, materiala …

Na nekaterih območjih so občani že prejeli zabojnike z rumenim pokrovom za poskusno zbiranje odpadne embalaže v gospodinjstvih. Te zabojnike bo Simbio do konca leta 2010 dostavil tudi ostalim gospodinjstvom. Ob tem bi poudarili, da cene niso višje zaradi zbiranja embalaže v gospodinjstvih.

Zaključna misel

Čeprav ne gre za 400- ali 600-odstotno povišanje cen ravnanja z odpadki kot v nekaterih drugih občinah po Sloveniji, kjer niso pravočasno uskladili ravnanja s komunalnimi odpadki z zakonodajo, se zavedamo, da se cene povišujejo ravno v času gospodarske krize, ko smo vsi toliko bolj občutljivi na kakršnekoli spremembe cen. Smo v težkem obdobju, vendar se zakonodaja, ki smo jo dolžni izpolnjevati, in z njo povezani novi stroški žal ne ozirajo na siceršnje gospodarske razmere.

w-video
Ostale novice
22
jun.
2018
Premaze, olja, baterije in druge nevarne odpadke spravili na varno
V 12 občinah na Celjskem je družba Simbio v sklopu akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na varno spravila dobrih 24 ton nevarnih odpadkov. Največ so jih v času akcije oddali v Šentjurju, najmanj pa na Dobrni.
Več >>
20
jun.
2018
Obvestilo o odvozu na praznični ponedeljek, 25. junija
Obveščamo vas, da bo odvoz odpadkov v ponedeljek, 25. junija, potekal kot običajno na delovni dan kljub prazniku dnevu državnosti. Zato naprošamo vse uporabnike, ki imate ta dan predviden odvoz, da pripravite zabojnike za odpadke kot običajno ob ponedeljkih.
Več >>
11
jun.
2018
Simbio sedmi na Komunaliadi 2018
Simbio je na 34. delovnih in športnih igrah komunalnih delavcev osvojil 1. mesto v odvozu odpadkov, 2. mesto v kolesarjenju in 3. v odbojki. Med 62 komunalnimi podjetji je tako zasedel odlično 7. mesto.
Več >>
07
jun.
2018
V akciji zbiranja šolskega papirja zbrali 661 ton
V šolskem letu 2017/18 je bilo v tradicionalnem zbiranju odpadnega papirja zbranih 661 ton odpadnega papirja, kar je 11 ton več kot prejšnje šolsko leto in druga največja količina, zbrana v 20-letni zgodovini akcije. Na prvem mestu po količini zbranega papirja na učenca je ponovno OŠ Hudinja, med podružničnimi osnovnimi šolami pa je tokrat zmagala POŠ Letuš.
Več >>

Kontakt

Kontakt:
03 425 64 00
03 425 64 12
info@simbio.si

Imate vprašanje?

Prišlo je do napake.
Sporočilo uspešno oddano

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".