23
dec.
2013
Sprememba obračuna storitve ravnanja z odpadki po novem letu

Z novim letom 2014 bodo stroški ravnanja z odpadki za večino odjemalcev celjske regije[1] nekoliko nižji. To je posledica uskladitve obračuna z novo metodologijo o zaračunavanju cen komunalnih storitev. Najbolj občutno se bodo stroški znižali gospodarskim odjemalcem, tudi do 42 odstotkov. Odstopanja v stroških navzgor bodo občutili le uporabniki 240 l zabojnikov in rjavih zabojnikov.

Z novim letom 2014 bodo stroški ravnanja z odpadki za večino odjemalcev celjske regije[1] nekoliko nižji. To je posledica uskladitve obračuna z novo metodologijo o zaračunavanju cen komunalnih storitev. Najbolj občutno se bodo stroški znižali gospodarskim odjemalcem, tudi do 42 odstotkov. Odstopanja v stroških navzgor bodo občutili le uporabniki 240 l zabojnikov in rjavih zabojnikov.

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, v nadaljevanju uredba o cenah) smo namreč v družbi Simbio oblikovali nov obračun storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.

Nove kalkulacije cen so pripravljene tako, da pri vseh storitvah obveznih gospodarskih služb varstva okolja podjetje ne ustvarja dobička, ampak krije stroške izvajanja javne službe. To pomeni, da ni nujno, da bodo cene več let fiksne. Sistem določanja cen po navedeni uredbi namreč predvideva njihovo nižanje, v kolikor so prihodki javnih služb višji od stroškov, oz. njihovo višanje, v kolikor so prihodki javnih služb višji od stroškov.

Cena posamezne javne službe bo sestavljena iz dveh delov

Simbio, d.o.o., izvaja naslednje gospodarske javne službe:

 • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v 12 občinah),
 • obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov (za 24 občin) in
 • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (za 24 občin).

Cena posamezne javne službe, ki jo plača uporabnik, bo po 1. 1. 2014 sestavljena iz dveh delov, in sicer iz:

1. cene javne infrastrukture, ki vključuje stroške najema te infrastrukture, stroške zavarovanja infrastrukture, stroške odškodnin, finančna jamstva in odhodke financiranja, ter

2. cene opravljanja storitev javne službe, ki pa vključuje neposredne stroške materiala in storitev, neposredne stroške dela, druge neposredne stroške, splošne (posredne) proizvajalne stroške, splošne nabavno-prodajne stroške, splošne upravne stroške, obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje, druge poslovne odhodke in donos v skladu z uredbo.

Postavke na položnicah

Na podlagi navedene Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen bo s 1. januarjem 2014 na položnicah odjemalcev šestločeno prikazanih obračunskih postavk za naslednje stroške oziroma storitve:

 • cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov (EUR/kg);
 • cena storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (EUR/kg);
 • cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov (EUR/kg);
 • cena storitve javne službe obdelave komunalnih odpadkov (EUR/kg);
 • cena javne infrastrukture odlaganja po obdelavi komunalnih odpadkov (EUR/kg);
 • cena storitve javne službe odlaganja po obdelavi komunalnih odpadkov (EUR/kg).

Če uporabnik hišno ne kompostira, potem bo imel na položnici poleg navedenih še tri postavke:

 • cena storitve javne službe obdelave bioloških odpadkov (EUR/kg);
 • cena javne infrastrukture obdelave bioloških odpadkov (EUR/kg);
 • cena storitve javne službe zbiranja bioloških odpadkov (EUR/kg).

Cena javne službe bo določena v EUR na kg odpadkov

Dejansko zbrane količine odpadkov (posebej za zbrane, obdelane in odložene) se sorazmerno porazdelijo na uporabnike glede na obračunski volumen zabojnikov za odpadke in izrazijo v kg, saj je cena določena na kg. Masa odpadka v kg za posameznega uporabnika je obračunska masa, dobljena iz sorazmerne prostornine, ki pripada na posameznega uporabnika (40 l/oseba).

Kaj pomeni nov obračun za odjemalce storitev?

 • Odstotka znižanja ni mogoče enoznačno opredeliti, saj je končna cena odvisna od uporabe volumnov zabojnikov, pogostosti odvozov in uporabe rjavih zabojnikov.
 • V ceno javne infrastrukture odlaganja je vključen tudi nov strošek, to je finančno jamstvo[2].
 • Nove cene boste na položnicah opazili februarja, ko boste prejeli položnice za januar 2014.

1) Uporabniki 120-litrskih zabojnikov

a) Nova cena za uporabo 120-litrskih zelenih in rumenih zabojnikov znaša po 1. 1. 2014  za celotno regijo in za vse odjemalce, tako gospodinjske kot gospodarske, 12,21 EUR z DDV.

b) Za uporabnike 120-litrskih zelenih in rumenih zabojnikov tako znaša znižanje v povprečju  10,8 % (uteženo povprečje). (Primer: glej Tabela 1)

Tabela 1: Primer – INDIVIDUALNI OBJEKTI – Mestna občina Celje (MOC)

 

VELIKOST ZABOJNIKA (zelen in rumen) STARA CENA z DDV NOVA CENA z DDV
120 l 13,17 12,21 EUR/mes.
240 l 19,68 24,43 EUR/mes.

 

2) 700 l, 1100 l, 5 m³  - volumni zabojnikov pri večstanovanjskih objektih

Pri uporabnikih, ki živijo v večstanovanjskih objektih, se cene zaradi povprečnega znižanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov in hkratnega povišanja zbiranja bioloških odpadkov v večini primerov ne bodo spremenile ali pa bodo spremembe minimalne.

3) Za gospodarske odjemalce cene nižje od 27 do 42 %

Cena gospodarstva bo po letu 2014 enaka gospodinjstvu. Navedena uredba o cenah v 12. členu namreč prepoveduje razlikovanje cen oz. določa, da cena med uporabniki ne sme biti različna. Industriji - gospodarskim odjemalcev se tako cena v povprečju zniža od 27 do 42 % (Tabela 2).

Tabela 2: Primer: Industrija oz. gospodarstvo (MOC)

 

VELIKOST ZABOJNIKA Stara cena z DDV Nova cena z DDV  
120 l 16,56 12,21 EUR/mes.
240 l 33,08 24,43 EUR/mes.

 

4) 240-litrski zeleni in rumeni zabojniki

a) Nova cena za 240 l zabojnik za vse odjemalce je 24,43 EUR z DDV.

b) Povprečno povišanje za gospodinjske odjemalce znaša 20 % (uteženo povprečje).

c) To je posledica predpisanega sorazmernega obračuna po volumnu zabojnika in frekvenci odvoza. Prejšnja metodologija je omogočala enotno ceno  zbiranja za 120 l in 240 l zabojnik, po novi metodologiji pa se strošek javne službe obračuna po volumnu posode in frekvenco odvoza.

5. Rjavi zabojniki za biološke odpadke

a)      Cena 120 l po 1. 1. 2014: 6,25 EUR – zimski odvoz (odvoz na 14 dni) in 12,5 EUR – poletni odvoz (vsak teden).

b)      Cena 240 l po 1. 1. 2014: 12,5 EUR – zimski odvoz in 25 EUR – poletni odvoz.

Zbiranje bioloških odpadkov je javna služba, medtem ko je obdelava po uredbi posebna storitev. Uporabniki imajo možnost hišnega kompostiranja, k čemur uporabnike uredba o ravnanju z biorazgradljivimi odpadki tudi prvenstveno napotuje. Tudi tu odstotka povišanja ni možno enoznačno opredeliti.

 


[1] S pojmom celjska regija označujemo 12 občin, kjer Simbio opravlja javno službo zbiranja in odvoza odpadkov, in sicer: Celje, Vojnik, Dobrna, Štore, Šentjur, Žalec, Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko, Tabor in Dobje. V organiziran odvoz odpadkov je tako vključenih 126.000 prebivalcev s Celjskega.

[2] Finančno jamstvo - V skladu s spremembami in dopolnitvami Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, ki jih je vlada sprejela že leta 2009, morajo vsi upravljavci odlagališč državi predložiti finančno jamstvo, s katerim zagotavljajo ustrezno zaprtje odlagališča in izvajanje potrebnih ukrepov po zaprtju odlagališča. S finančnim jamstvom želi ministrstvo zagotoviti, da upravljavec odlagališča, ko zanj upravljanje odlagališča ne bo več poslovno zanimivo, ne bo samovoljno prekinil pogodbe o upravljanju in preprosto odšel, ampak bo poskrbel, da se bo odlagališče zaprlo in nato skladno s predpisi nadzorovalo še predpisano obdobje po zaprtju.

w-video
w-gallery2widget_gallery2_insert_images
Ostale novice
01
avg
2017
Odvoz odpadkov tudi na praznični torek, 15. avgusta
Vse uporabnike storitev, ki imate odvoz odpadkov na torek, 15. avgusta, obveščamo, da bo odvoz na ta dan kljub prazniku potekal po običajnem razporedu.
Več >>
03
jul
2017
Obvestilo o čiščenju tlakovcev v mestnem jedru
Obveščamo vas, da bo ta teden v nočen času potekalo čiščenje tlakovcev v mestnem jedru Celja, in sicer v noči s torka (4. 7.) na sredo in s srede (5. 7.) na četrtek med 22. in predvidoma 5. uro zjutraj. Občasno bo prihajalo do povečanega hrupa, zaradi česar prosimo vse stanovalce za strpnost in razumevanje, saj tovrstnih del ni mogoče izvesti v dnevnem času.
Več >>
14
jun
2017
Simbio skupno sedmi na komunalnih igrah 2017
Družba za ravnanje z odpadki Simbio se je minulo soboto na 33. srečanju delavcev komunalnega gospodarstva v Krškem uvrstila na odlično 7. mesto v skupni razvrstitvi 62 podjetij. Zaposleni v družbi Simbio so se še posebej izkazali v športnih disciplinah, kjer so dosegli skupno 6. mesto.
Več >>
09
jun
2017
Simbio po prvem dnevu vodilni na komunalnih igrah
Včeraj je potekalo prvo tekmovanje v športnih igrah na Komunaliadi 2017, in sicer v Kranju, Mariboru in Celju v bowlingu. Naša ekipa v sestavi Klavdije Lužar, Lucije Koštomaj, Danija Đumića in Edija Jazbinška je osvojila prvo mesto med 44 ekipami!
Več >>

Kontakt

Kontakt:
03 425 64 00
03 425 64 12
info@simbio.si

Imate vprašanje?

form_error
Sporočilo uspešno oddano

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".