15
dec.
2009
Ravnanje z odpadki v letu 2009

Sistem ravnanja z odpadki se je v zadnjih letih precej spremenil. Zaradi doseganja predpisanih ciljev o količinah bioloških odpadkov in ločeno zbranih odpadkov, ki jih lahko ponovno recikliramo, čaka prebivalce celjske regije v prihodnjem letu še nekaj novosti.

Sistem ravnanja z odpadki se je v zadnjih letih precej spremenil. Zaradi doseganja predpisanih ciljev o količinah bioloških odpadkov in ločeno zbranih odpadkov, ki jih lahko ponovno recikliramo, čaka prebivalce celjske regije v prihodnjem letu še nekaj novosti.

Ena izmed glavnih je zbiranje odpadne embalaže po t. i. »door to door« sistemu ali od vrat do vrat. To pomeni, da bodo gospodinjstva na območju, na katerem javno službo ravnanja z odpadki opravlja javno podjetje Simbio, prejela nov zabojnik za ločevanje odpadne embalaže - zelen z rumenim pokrovom, ki jim bo omogočil ločevanje embalaže na domu in jo bodo lahko oddali v zabojnik pred hišo ali blokom. Tako jim je ne bo potrebno nositi do ekološkega otoka.

Iz odpadkov izločili 15 odstotkov potencialnih surovin

Za tak sistem so se v Simbiu odločili zaradi zelo dobrih rezultatov poskusnega zbiranja embalaže na območju Zagrada, Ljubečne in Košnice, ki se je začelo oktobra 2009. »Za dosego deležev ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ki jih je določilo Ministrstvo za okolje in prostor, smo se odločili za nadgradnjo obstoječega »prinašalnega sistema« z zbiralnicami oziroma ekološkimi otoki. Z dodatnim zabojnikom za izločitev embalaže na izvoru nastanka smo poskusno opremili okoli 1300 gospodinjstev in v povprečju v dveh mesecih izločili 15 odstotkov odpadne embalaže. To je zelo spodbuden podatek, saj je utežno embalaža zelo lahka, volumensko pa jo je bistveno več. Ob tem naj poudarim še, da se je novembra v primerjavi z oktobrom delež ločene embalaže povišal za osem odstotkov. Trend višanja deležev pričakujemo tudi v prihodnje,« je na novinarski konferenci povedal direktor družbe Simbio mag. Marko Zidanšek.

Milijon evrov vredna naložba v zabojnike za embalažo

Odpadna embalaža, med katero sodijo tetrapak, jogurtovi lončki, plastenke, alu folija, konzerve, plastenke, plastični ovitki živil (sladkarij, kave ipd.), stiropor ipd., se pripelje v sortirnico RCERA, kjer se jo dodatno presortira in odda prevzemniku. Na ta način Simbio preda prevzemniku zelo čiste frakcije.
Kot je povedal direktor družbe, je v teku javni razpis za nakup zabojnikov za embalažo, v vrednosti milijon evrov. Načrtujejo, da bo zaključen do približno sredine leta 2010, kar pomeni, da bodo takrat prejela nove zabojnike tudi ostala gospodinjstva.

Ostalo

Še več rjavih zabojnikov za biološke odpadke - Ker je med odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, tudi veliko kuhinjskih in vrtnih odpadkov, so v družbi Simbio novembra leta 2007 začeli z zbiranjem bioloških odpadkov in istega leta v Celju postavili 2680 zabojnikov, v letu 2008 pa še 464 zabojnikov v Šentjurju. V letu 2009 so razdelili rjave zabojnike tudi v občinah Štore, Vojnik, Dobrna in delu mesta Celje, in to skupaj 1096 zabojnikov. V letu 2010 pa bo družba Simbio v občinah Polzela, Prebold, Vransko in Žalec postavila še 2370 zabojnikov za ločeno zbiranje bioloških odpadkov, tako da jih bo skupaj 6610.

Zbirni centri - V letu 2010 bodo pod upravljanje družbe Simbio, d.o.o., prešli vsi zbirni centri v lokalnih skupnostih, v katerih družba opravlja gospodarsko javno službo zbiranja prevoza komunalnih odpadkov. S tem se bo povečal nadzor nad zbranimi komunalnimi odpadki, pa tudi količine pripeljanih kosovnih odpadkov. Gre za ZC Vransko-Tabor, Braslovče, Polzela in Prebold. Sicer pa je v upravljanju že ZC Bukovžlak, ZC Vojnik pa je še v izgradnji.

Ekološki otoki – Trenutno ima Simbio 547 zbiralnic oz. ekoloških otokov, kar pomeni 222 prebivalcev na enega. V zadnjih letih so v družbi povečali volumen posod na eko otokih s 326.340 litrov v letu 2005 na 822.480 litrov v letu 2009.

Odpadni papir po šolah - V iztekajočem šolskem letu 2008/09 so učenci zbrali 640 ton odpadnega papirja, kar je največ, odkar poteka ta osveščevalna akcija za mlade. Po prvih podatkih o zbranem odpadnem papirju v šolskem letu 2009/10 pa bo verjetno ta rekord znova presežen, saj je bilo do konca oktobra zbranih 50 ton odpadnega papirja več kot v enakem lanskem obdobju.

Nevarni odpadki - V akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ki poteka vsako leto v jesenskem času, so v družbi za ravnanje z odpadki Simbo zbrali 31 ton nevarnih (v letu 2008 24,5 ton), akcije pa se je udeležilo 1787 občanov (v letu 2008 1580). Nevarne odpadke so zbirali s pomočjo premičnega zabojnika in strokovno usposobljenimi delavci za prevzem teh odpadkov na različnih lokacijah 12 občin, kjer je Simbio izvajalec javne službe (Mestna občina Celje, Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče, Tabor, Vransko, Vojnik, Dobrna, Štore, Šentjur in Dobje). Občani so prinesli na zbirna mesta največ električne in elektronske opreme, sledijo odpadna olja, nato premazi, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi, ter baterije in akumulatorji. Odpadke, ki vsebujejo nevarne primesi, lahko občani pripeljejo tudi kadarkoli med letom v svoj najbližji zbirni center (le-ti so v Bukovžlaku, v Žalcu, Preboldu, Vranskem - Taboru, Polzeli in Braslovčah).

Zamaški - Vseslovenski akciji, ki temelji na zbiranju plastičnih zamaškov za Anžeta, se je pridružilo tudi podjetje Simbio. S postavitvijo zabojnikov pred Mestno občino Celje, v Citycenter, na štiri lokacije v Žalcu in na Polzelo je omogočilo oddajo zamaškov v primerne zabojnike ter začasno skladiščenje. Na ta način so občane osveščali o pomenu sortiranja odpadkov, kar je njihova primarna naloga, hkrati pa so pomagali mladeniču. Zbiranje zamaškov se bo nadaljevalo, le da za druge posameznike in institucije, ki potrebujejo pomoč.

Javne institucije - V družbi Simbio se dobro zavedajo, da ljudje nosijo navade iz službe domov. V ta namen bodo javnih institucijam, kot so občine, upravna enota ipd., kjer je tudi veliko občanov, brezplačno razdelili promocijske zabojnike za ločevanje in poskrbeli za primeren odvoz.

Zaključek

Družba Simbio je tudi veliko naporov vložila ne samo v redno obratovanje prvega regijskega centra za ravnanje z odpadki v Sloveniji, ki je v celoti začel z rednim obratovanjem v tem letu, temveč tudi v okoljsko osveščanje in izobraževanje. »Zavedamo se, da brez pomoči občanov ne bomo izločili iz odpadkov potencialne surovine, ki jih lahko znova uporabimo. Počasi, a vendarle opažamo, da postaja ravnanje z odpadki priložnost za dokaz kulturnega vedenja,« je na koncu poudaril direktor družbe mag. Marko Zidanšek.

w-video
Ostale novice
22
jun.
2018
Premaze, olja, baterije in druge nevarne odpadke spravili na varno
V 12 občinah na Celjskem je družba Simbio v sklopu akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na varno spravila dobrih 24 ton nevarnih odpadkov. Največ so jih v času akcije oddali v Šentjurju, najmanj pa na Dobrni.
Več >>
20
jun.
2018
Obvestilo o odvozu na praznični ponedeljek, 25. junija
Obveščamo vas, da bo odvoz odpadkov v ponedeljek, 25. junija, potekal kot običajno na delovni dan kljub prazniku dnevu državnosti. Zato naprošamo vse uporabnike, ki imate ta dan predviden odvoz, da pripravite zabojnike za odpadke kot običajno ob ponedeljkih.
Več >>
11
jun.
2018
Simbio sedmi na Komunaliadi 2018
Simbio je na 34. delovnih in športnih igrah komunalnih delavcev osvojil 1. mesto v odvozu odpadkov, 2. mesto v kolesarjenju in 3. v odbojki. Med 62 komunalnimi podjetji je tako zasedel odlično 7. mesto.
Več >>
07
jun.
2018
V akciji zbiranja šolskega papirja zbrali 661 ton
V šolskem letu 2017/18 je bilo v tradicionalnem zbiranju odpadnega papirja zbranih 661 ton odpadnega papirja, kar je 11 ton več kot prejšnje šolsko leto in druga največja količina, zbrana v 20-letni zgodovini akcije. Na prvem mestu po količini zbranega papirja na učenca je ponovno OŠ Hudinja, med podružničnimi osnovnimi šolami pa je tokrat zmagala POŠ Letuš.
Več >>

Kontakt

Kontakt:
03 425 64 00
03 425 64 12
info@simbio.si

Imate vprašanje?

Prišlo je do napake.
Sporočilo uspešno oddano

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".