Embalaža

Kaj sodi v zabojnik za embalažo?

 • plastenke pijač in živil
 • plastenke čistil in pralnih sredstev
 • pločevinke živil in pijač
 • konzerve
 • tetrapak
 • plastične vrečke
 • stiropor
 • alu folija
 • jogurtovi lončki
 • embalaža za nevarne snovi
 • plastični deli televizorjev, računalnikov
 • igrače
 • plastično pohištvo
kontejner_embalaza.jpg

Kam gre zbrana embalaža?

Vse ločeno zbrane frakcije skladno s pogodbo prevzame pooblaščena družba za ravnanje z odpadno embalažo. Iz plastične embalaže se izdelujejo ohišja za kemične svinčnike in vžigalnike, različne cevi, tlakovci, vrečke, preproge, spalne vreče, avtomobilski deli in čopiči …

Iz votle embalaže za tekoča živila (mleko, sok ipd.), ki je sestavljena iz kartona, polietilena in aluminijeve folije, s postopkom termičnega stiskanja izdelujejo tudi posebne plošče Tectan, ki se uporabljajo v pohištveni industriji.

 

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje embalaže?

Letna potrošnja plastike na svetovni ravni se je iz približno petih milijonov ton v petdesetih letih povzpela na skoraj 100 milijonov ton in danes v povprečnem gospodinjstvu plastika predstavlja približno sedem odstotkov odpadkov. Ločevanje plastičnih izdelkov in njihova predelava občutno pripomoreta k varovanju naravnih virov – za proizvodnjo plastike namreč letno porabimo kar osem odstotkov letne proizvodnje nafte – in zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida, dušikovega oksida in žveplovega dioksida.

Osem odstotkov vseh odpadkov iz gospodinjstev predstavljajo pločevinke in druga kovinska embalaža. Tudi kovine je moč vedno znova predelovati in če upoštevamo, da je proizvodnja aluminija za okolje zelo obremenjujoča zaradi velikih količin potrebne energije in strupenih ostankov, je ločevanje tovrstne embalaže izjemno pomembno. Predelava enega kilograma aluminija prihrani šest kilogramov boksita, štiri kilograme kemičnih produktov in 14 kilovatnih ur električne energije.

 

Kam odložiti ločeno zbrano kovinsko in plastično embalažo?

 1. V zabojnik za embalažo na ekološkem otoku
 2. V zabojnik z rumenim pokrovom za embalažo

 

Kdaj poteka odvoz zabojnikov za embalažo?

Če ste prejeli zabojnik z rumenim pokrovom za zbiranje odpadne embalaže, bo odvoz le-tega potekal enkrat na 14 dni, torej izmenično z odvozom zelenih zabojnikov, v katerih se zbirajo mešani komunalni odpadki. Frekvenca odvoza ostaja enaka, le da se enkrat sprazni 'rumeni' zabojnik, drugič 'zeleni'.

 

URNIKI ODVOZA ZABOJNIKOV ZA EMBALAŽO

Celje, Dobje, Dobrna, Šentjur, Štore, Vojnik

Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec

 

Simboli

Zelena pika je znak, ki označuje, da je embalaža izdelka vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo ter da se zbira, ponovno uporabi, reciklira ali drugače ustrezno predela. Zelena pika je najbolj razširjen ekološki znak v Evropi in se pojavlja na embalaži izdelkov. Znak zelena pika tudi pomeni, da je proizvajalec vključen v sistem za ravnanje z odpadno embalažo ter da svoje obveznosti v zvezi s tem redno poravnava.


Slika smetnjaka opozarja, da je embalažo treba odvreči na primerno mesto. Z vzpostavitvijo sistema za ravnanje z odpadno embalažo je primerno mesto zbiralnica.


Slika smetnjaka s podnapisom recycling opozarja na to, da je embalaža iz materiala, ki ga je mogoče reciklirati. Poleg slike je včasih tudi opis z ekološko vsebino.


Najbolj razširjen je znak Mobiusova zanka. Je simbol za izdelek ali embalažo, ki ima na koncu življenjskega cikla določeno zbiranje in procese recikliranja. Vsak krak Mobiusove zanke namreč predstavlja del verige potrebne za uspešno recikliranje: zbiranje, predelavo v nov izdelek in nakup izdelka iz reciklata.


Simbol s krožnico uporabljajo za embalažo, ki je delno ali v celoti izdelana iz recikliranega materiala.


Trikotnik je mednarodni simbol, ki pomeni, da izdelek lahko recikliramo. Praviloma je sredi trikotnika napisana številka, spodaj pa je kratica, ki označuje vrsto materiala.


Evropsko marjetico Evropska unija podeli proizvodom, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje, pripomorejo h gospodarni rabi energetskih virov in visoki ravni varstva okolja ter zaradi okoljske note pomenijo dodano vrednost za končnega potrošnika. Merila za dodelitev evropske marjetice je določila Evropska komisija v sodelovanju z različnimi interesnimi skupinami.


Izdelek ne vsebuje potisnega plina.
CFC je kemijska formula klorofloroogljikovodikov; plinov, ki povzročajo razgradnjo ozona.


Izdelek je vnetljiv. Ne približujmo ga odprtemu ognju in ne puščajmo ga na soncu!


Prazno embalažo odvrzi na primerno mesto!

 


Prepovedano nepravilno odlaganje!
Gre za okolju neprijazne kovine (svinec, živo srebro, kadmij...), zato jih po uporabi ne smemo odlagati na enak način kot druge odpadke. Zbiramo jih ločeno glede na vrsto kovine elektrode in jih vrnemo pooblaščenemu dobavitelju.


Embalaža, na kateri je simbol s krožnico, je delno ali v celoti izdelana iz recikliranega materiala.


Trikotnik s puščicami je mednarodni simbol, ki nam pove, da izdelek lahko recikliramo.


Kratica spodaj označuje vrsto materiala iz katerega je embalaža narejena in jo je možno reciklirati.

Kontakt

Kontakt:
03 425 64 00
03 425 64 12
info@simbio.si

Imate vprašanje?

Prišlo je do napake.
Sporočilo uspešno oddano

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".